Materská škola Komenského, Trebišov

Informácie k zápisu do školy v školskom roku 2021/2022

infokzapisu