Materská škola Komenského, Trebišov

Oznam o prevádzke školy v auguste 2021

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že v zmysle Vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 2 ods. 3, z titulu dôkladného čistenia priestorov materskej školy bude materská škola v mesiaci AUGUST 2021 zatvorená.

                                   Mgr. Andrea Demková

                                 riaditeľka školy