Materská škola Komenského, Trebišov

prevádzka školy

Materská škola MŠ Komenského 1964/11  je

od 1. 6. 2020 opäť v prevádzke

v súlade s odporučanými hygienickými opatreniami

vydanými ministerstvom školstva.

OZNAM MESTO TV

MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

Žiadosť na prijatie dieťaťa do materskej školy

     Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020, určuje termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

- ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov:

 

Materská škola Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

Riaditeľka: Mgr. Slávka Iľková

Telefón:+421 56 672 4048, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Web:www.3msv1.sk

Materská škola Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov

Riaditeľka: Mgr. Andrea Demková

Telefón: 0908 079 483, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Web: www.mskomenskehotv.sk

Materská škola Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov

Riaditeľka: Mgr. Iveta Juričová

Telefón: +421 918 587 146, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Web: www.msmiertv.sk

V Trebišove 06. apríla 2020

PhDr. Marek Čižmár

                                                                             primátor

Zápis deti do MŠ

OZNAM

Zápis detí do materskej školy Komenského 1964/11, 075 01 v Trebišove, na školský rok   2020/2021.

  • Žiadosť bude na stránke od 30. apríla do ukončenia zápisu t. j. do 31. mája 2020.
  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; komunikácia bude prebiehať elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  • Žiadosti posielajte na emailovu adresu:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.