Materská škola Komenského, Trebišov

Letná prevádzka školy 2020

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že v zmysle Vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole § 2 ods. 6, z titulu dôkladného čistenia priestorov materskej školy bude materská škola v mesiaci AUGUST 2020 zatvorená.

                Mgr. Andrea Demková

               riaditeľka školy