Materská škola Komenského, Trebišov

Oznam 5.2. 2021

Na základe odporúčaní RÚVZ a OÚ Trebišov,

  bude MŠ Komenského,

ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov

od 8. 2. 2021

otvorená len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry

a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.