Materská škola Komenského, Trebišov

Učebné osnovy

SEPTEMBER (Obsahový celok: Môj domov)september

Témy :

1.   Ja a moja rodina

2.   Moji kamaráti

3.   Moje mesto

4.   Predmety okolo nás

5.   Kto sa o nás stará

 

 

OKTÓBER (Obsahový celok: Žijeme zdravo)oktober

Témy:

1.   Potraviny a stravovanie

2.   Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

3.   Ovocie a zelenina

4.   Pracovné profesie

 

 

NOVEMBER (Obsahový celok: Čarovná jeseň)november

Témy:

1.   Zem a jej vlastnosti

2.   Počasie

3.   Lesné a voľne žijúce zvieratá

4.   Bezpečnosť na ceste

 

 

DECEMBER (Obsahový celok: Zimné radovánky)december

Témy:

1.   Zimné športy

2.   Mikuláš

3.   Vianoce

 

 

JANUÁR (Obsahový celok: Začíname nový rok)januar

Témy:

1.   Časové vzťahy

2.   Život zvierat v zimnom období

3.   Rozprávka pod snehovou perinou

4.   Keď mrzne, fúka

 

 

FEBRUÁR (Obsahový celok: Aj zima je čarovná)februar

Témy:

1.   Neživá príroda

2.   Vesmír a planéta Zem

3.   Vtáky v zime, starostlivosť o vtáky

4.   Fašiangy

 

 

MAREC (Obsahový celok: Kniha náš kamarát)marec

Témy:

1.   Moja obľúbená kniha

2.   Prebúdzanie prírody

3.   Zvieratá a ich mláďatá

4.   Farby jari

 

 

 

APRÍL (Obsahový celok: Príroda sa zobudila)april

Témy:

1.   Veľká Noc

2.   Rastliny a starostlivosť o rastliny

3.   Vtáky a život v lese

 

 

MÁJ (Obsahový celok: Jar v plnej kráse)maj

Témy:

1.   Moja mama najdrahšia

2.   Rozkvitnutá jar – dva týždne

3.   Hmyz

 

 

JÚN (Obsahový celok: Tešíme sa na leto)jun

Témy:

1.   Deň detí

2.   Dopravné prostriedky a cestovanie

3.   Exotické zvieratá

4.   Hurá na prázdniny