Materská škola Komenského, Trebišov

Denný harmonogram

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole

Výchovno – vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

 

Prevádzka materskej školy je denne od 6.30 hod. do 17.00

6.30   

otvorenie prevádzky

8.30 až 9.00

činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena, desiata)

11.30 až 12.15   

činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena, príprava na obed, obed )

14.30 až 15.00

hygiena, olovrant

17.00

ukončenie prevádzky

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.